Truy cập nội dung luôn

 

 

Chào mừng bạn đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công

Liên kết Liên kết

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
188/PGDĐT 28-03-2017 V/v xét chọn trí thức tiêu biểu năm 2016 Xem
774/KH-CĐGD 27-03-2017 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY MIỀN NAM HOÀN TOẢN GIẢI PHÓNG (30/4/1975 - 30/4/2017), NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2017 Xem
187/PGDĐT 27-03-2017 V/v kiểm tra hồ sơ quyết toán quí 1-2017 bậc học mầm non
109/PGDĐT 24-02-2017 V/v tổ chức cuộc thi giải Toán quan mạng Internet cấp thị xã năm học 2016-2017 Xem
101/PGDĐT 22-02-2017 V/v thực hiện các hoạt động trọng tâm công tác Đoàn - Đội trường học học kỳ II năm học 2016-2017 Xem
158/GM-PGDĐT 13-12-2016 GIẤY MỜI HỌP THỂ DỤC Xem
48/2016/QĐ-UBND 13-10-2016 Quyết định ban hành về qui định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
01/HD-SGDĐT-STC-SLĐTBXH 05-10-2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
03/VBHN-BGDĐT 03-10-2016 Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học Xem
390/PGDĐT 29-09-2016 V/v kết quả thẩm định giá trang phục TDTT năm 2016 Xem
42/2016/QĐ-UBND 29-09-2016 Quyết định ban hành qui định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang Xem
391/PGDĐT 29-09-2016 V/v sinh hoạt cụm chuyên môn tháng 10 năm 2016 Xem
392/PGDĐT 29-09-2016 V/v kiểm tra nề nếp sinh hoạt đầu tuần và các hoạt động giáo dục Xem
238/LĐLĐ 29-09-2016 V/v tham gia Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bảo lực gia đình Xem
24/KH-PGDĐT 28-09-2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 Xem
22/2016/TT-BGDĐT 28-09-2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem
387/PGDĐT 28-09-2016 V/v tập huấn phần mềm quản lý thiết bị QLTB.VN Xem
00 28-09-2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTrH CỤ THỂ TỪNG BỘ MÔN NĂM HỌC 2016-2017
388/PGDD0T 27-09-2016 V/v điều tra và báo cáo số lượng học sinh chưa biết bơi Xem
23/KH-PGDĐT 27-09-2016 Kế hoạch công tác Y tế trường học năm học 2016-2017 Xem
22/KH-PGDĐT 27-09-2016 Kế hoạch công tác tư tưởng - văn hóa năm học 2016-2017 Xem
27/TB-PGDĐT 26-09-2016 V/v thông báo thay đổi lịch quyết toán ghi thu - ghi chi quí 3/2016 (mầm non) Xem
386/PGDĐT 26-09-2016 Phướng hướng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường năm học 2016-2017 Xem
21/KH-PGDĐT 26-09-2016 Kế hoạch công tác giáo dục thể chất năm học 2016-2017 Xem
11/CT-UBND 26-09-2016 Chị thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 Xem
25/TB-PGDĐT 21-09-2016 V/v thông báo kiểm tra hồ sơ quyết toán quí 3/2016 (trung học cơ sở) Xem
26/TB-PGDĐT 21-09-2016 V/v thông báo lịch quyết toán ghi thu - ghi chi quí 3/2016 bậc học mầm non Xem
56/CVLN-ĐTN-PGDĐT 20-09-2016 V/v tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, nghi thức Đội năm học 2016-2017 Xem
52/KHLN/ĐTN-PGDĐT 14-09-2016 Kế hoạch công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016-2017 Xem
08/2016/NQ-HĐND 18-08-2016 Nghị quyết quy định mức thu, quản lý học phí năm học 2016-2017 Xem